Κατηγορίες Προϊόντων

 

Η Εταιρεία ISCS

 

Η εταιρεία μας ISCS δραστηριοποιείται από το 1990 στο χώρο ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ασφαλείας, [συναγερμών, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, πυρανίχνευση και ελεγχόμενης πρόσβασης σε χώρους Access Control].

Η ιδιαίτερη σημασία του όρου ολοκληρωμένη λύση-σύστημα διαχωρίζει σαφώς την γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας σε σχέση με απλή προσφορά διαφόρων προϊόντων τα οποία καλύπτουν μέρη του προβλήματος και δεν το αντιμετωπίζουν συνολικά και ολοκληρωμένα, με πιθανό αποτέλεσμα να μην καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη, πράγμα που συνήθως αυτός διαπιστώνει στη συνέχεια.

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην καταγραφή των απαιτήσεων, την διερεύνηση – ανάλυση των αναγκών, την εξεύρεση της καλύτερης οικονομοτεχνικά και συμφερότερης για τον πελάτη λύσης, καθώς και την εφαρμογή – εγκατάσταση και παροχή εκπαίδευσης, αλλά και την, σε βάθος χρόνου, υποστήριξή της παρεχόμενης λύσης. Αυτό είναι δυνατό καθώς διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις στο χώρο, υψηλή κατάρτιση και τεχνική ικανότητα, το οποίο φροντίζει σε συνεχή βάση να το επιμορφώνει επιπρόσθετα και να το εκπαιδεύει ώστε να διατηρεί και αυξάνει την τεχνική του κατάρτιση.

Επίσης, η εταιρεία έχει ως πρωταρχικό μέλημά της να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο διεθνή χώρο μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αλλά και με συμμετοχή εκπροσώπων της σε διεθνείς εκθέσεις ώστε να τηρείται ενήμερη με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, τα νέα προϊόντα και τις δυνατότητές τους και την εφαρμογή τους για επίλυση και των πλέον σύνθετων προβλημάτων.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία ISCS είναι σε θέση να παρέξει :

Ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή πιθανών λύσεων σε σχέση με διαθέσιμη τεχνολογία, έτοιμα συστήματα κλπ..

Επιλογή της βέλτιστης ολοκληρωμένης λύσης, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη στο βέλτιστο τεχνικοοικονομικά πακέτο

Συγκεκριμενοποίηση της τεχνικής λύσης και της εφαρμογής της στο συγκεκριμένο χώρο (μελέτη εγκατάστασης)

Εγκατάσταση του συστήματος και όλων των υποσυστημάτων αυτού στο χώρο από το προσωπικό της εταιρείας.

Ενεργοποίηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος καθώς και αρχικός προγραμματισμός αυτού

Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό για το χειρισμό, τη λειτουργία και την αναλόγου επιπέδου συντήρηση του συστήματος

Υποστήριξη του συστήματος και του πελάτη σε βάθος χρόνου με παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας αλλά και άμεση παροχή βοήθειας στο χώρο του πελάτη για επίλυση προβλημάτων ή υποβοήθηση αυτού.

Υποστήριξη του πελάτη για μελλοντική επέκταση του συστήματος ή αναβάθμιση αυτού ώστε να καλύπτει ΟΛΕΣ τις μελλοντικές ανάγκες του.

Καταγραφή απαιτήσεων και προβλημάτων χώρου με επιτόπου εξέταση και ανάλυση αυτών. Συνεργασία με το χρήστη για συγκεκριμενοποίηση των απαιτήσεών του.

Επικοινωνία

Ιφιγένειας 12, Π. Φάληρο 175 63
Τηλ.: 210 9889899
Fax: 210 9886581

E-mail: iscs@iscs.gr
www.iscs.gr

Η εταιρεία ISCS

Η εταιρεία μας ISCS δραστηριοποιείται από το 1990 στο χώρο ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ασφαλείας, [συναγερμών, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, πυρανίχνευση και ελεγχόμενης πρόσβασης σε χώρους Access Control].

περισσότερα

Η φιλοσοφία μας


“ Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ασφάλειας. Η έγκαιρη και σωστή πρόληψη είναι σημαντική για εσάς και την οικογένειά σας. Δείτε τα προϊόντα μας, τις μοναδικές προσφορές & επικοινωνίστε μαζί μας! Εξασφαλίζουμε την ασφάλεια σας μια για πάντα!